Ordens makt i politiken
En röst på SD är en röst på högern
Björklundeffekten – svartmålningen som blev sann
Slaget om  den likvärdiga  skolan – Om ökad ojämlikhet mellan olika skolor och elever i den svenska skolan

Ordens makt i politiken

Orden makt i politikenDe senaste åren har ordens makt ökat i betydelse, när partier blir PR-byråer och allt fokus riktas mot att vinna väljare. Ändå är den allmänna kunskapen om hur språket påverkar oss politiskt ganska liten. Samtidigt finns språkvetenskaplig politisk forskning som här får en tillämpning på svensk politik. Ordens makt i politiken handlar om hur valet av ord och bilder påverkar den politiska dagordningen och styr över vad vi ser och inte ser, och hur vi tänker på det som diskuteras i samhällsdebatten. Det politiska språket dissekeras genom exempel, särskilt från den borgerliga opinionsbildningens medvetna språkbruk, men också på hur den politiska vänstern använder språket mer eller mindre skickligt.
Här åskådliggörs ordens makt.

Sara Gunnerud visar på vilken kraft det finns i att använda språket medvetet i opinionsbildning och hur en progressiv rörelse skulle kunna använda denna kunskap för att stärka sina argument och vinna människors stöd i samhällsdebatten.

Slaget om den likvärdiga skolan görs som inprint på Kata Förlag

Författare: Sara Gunnerud

Pris: 125 kr

Jag vill beställa Ordens makt i politiken (125 kr, frakt tillkommer):
Antal exemplar:
Name:
Address: *

En röst på SD är en röst på högern

katalys2.SD.300dpiSverigedemokraterna (SD) är ett främlingsfientligt parti med en hotfull svans, men SD är också ett högerparti. När SD profilerar sig är udden konsekvent riktad mot socialdemokratin. Trots att Alliansen styrt i snart åtta år väljer SD att rikta agget mot arbetarrörelsen. I riksdagen röstar SD med Alliansen i nio av tio fall när omröstningarna varit blockskiljande. I den konkreta politiken visar sig SD stå till höger.

SD försöker dock själva framställa sig som ett parti som står vid sidan av vänster- högerskalan. Ibland går också de politiska kommentatorerna på SD:s budskap. En orsak är att borgligheten i Sverige sedan två årtionden tillbaka är starkt förknippad med nyliberalismen. SD är ett uttryck för en annan höger – den auktoritära och konservativa – som vill ha en stark statsapparat för att upprätthålla de sociala hierarkierna.

Mats Wingborg kartlägger hur ett stöd till SD ger ett starkare parlamentariskt underlag för högerpolitik. En röst på Sverigedemokraterna är en röst på Reinfeldt.

Författare: Mats Wingborg

Pris: 72 kr

Björklundeffekten – svartmålningen som blev sann

BjörklundeffektenDen som googlar på ”Jan Björklund skyller på S” får över 80 000 träffar. En sådan sökning är inte särskilt vetenskaplig, men Björklund har gjort till vana att i alla lägen skylla på socialdemokratin.

Sten Svensson och Mats Wingborg har granskat Björklunds skolpolitik. De fann ett statsråd som propagerar för kunskap men inte alltid själv har
så väl på fötterna. En politiker som använde skolpolitiken för att göra karriär men som misstror professionen och expertisen. Björklund vet bäst själv. När skolan brakar samman fortsätter han längs sin egensnickrade väg med ständiga utspel om hårdare betygsregler och krav. Få politiker har lika kapitalt misslyckats med nästan allt de företagit sig – utan att få avgå.

I dag är den skolkris Björklund länge talat om ett faktum. Han är själv ansvarig för skolan sedan snart ett decennium medan resultaten faller och klyftorna växer. Ändå skyller Björklund på ”flumskolan”. Hans reformer har inte slagit igenom ännu. Om vi bara håller ut ett tag till ska det bli slut på flummet.

Frågan är om vi har tid att vänta?

Författare: Mats Wingborg och Sten Svensson

Pris: 72 kr

Slaget om den likvärdiga skolan – Om ökad ojämlikhet mellan olika skolor och elever i den svenska skolan

katalys.slaget.front.72dpiNågot är fel med den svenska skolan. Mer än var tionde elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Resultaten sjunker samtidigt som segregationen ökar mellan olika skolor och elever. Likvärdigheten har upphört. I denna antologi visas hur den likvärdiga svenska skolan på knappt 25 år förändrats i grunden och hur varje förändring lett till att olikheterna ökat. Den nya svenska skolan visade sig vara ett stort misslyckande. Vägen tillbaka till förbättrade resultat måste gå via reformer som ökar jämlikheten igen.

Slaget om den likvärdiga skolan görs som inprint på Kata Förlag

Pris: 100 kr

Röda Fanor – Strindbergs politiska

Röda fanor OMSLAGDet är 100 år sedan Strindberg dog. Detta firas landet runt genom att spela hans pjäser och ge ut hans böcker. Vi på Kata vill lyfta upp den politiska Strindberg. Radikalen som gick till storms mot den korrupta överklassens Sverige. Som röjde väg för demokrati.

Strindberg är knappast oproblematiskt men hans polemiska glöd gjorde Sverige mindre instängt.

Vi ger ut Strindbergs viktigaste politiska texter i en snygg volym: Röda rummet, Nya riket, Svarta Fanor och Liten katekes för underklassen och vi kallar dem Röda fanor – dem Strindberg till slut skulle samla sig kring och dö under. Snyggt illustrerad av Fabian Göransson.

Författare: August Strindberg

Pris: 69 kr

Är det samma bok vi läst – Om en långlivad bokcirkel

OMSLAG ädsbvlEn läsecirkel som pågått sedan 1981. Ett gäng folkbildare, litteraturmänniskor och politiker som utreder litteraturen gemen- samt. I en rad texter undersöker de sina läsningar – tillsammans och som individer.

Är det samma bok vi läst handlar om deras erfarenhet av att läsa gemensamt i just deras cirkel. Men lika mycket är det en vidare utblick kring läsecirkeln och vad det innebär att läsa tillsammans. Kan man egentligen läsa ihop med andra eller är det tvärtom en förutsättning? Boken blir en djuplodande kommentar till de senaste årens trend för litteraturcirklar. Dessutom en utmärkt inspirationskälla för dig som själv funderar på att starta en bokcirkel.

Redaktion: Bo Andér, Karin Löfdahl, Jan Ristarp, Lars Rydquist och Margareta Törngren.

Pris: 69 kr

Vandra med Strindberg – fem vandringar i Stockholm

Omslag Vandra med Strindberg kopiaI vandra med Strindberg tar Anita Persson dig med på det bästa ur sina tre decenniers vandringar i Strindbergs Stockholm. Vi får möta Strindbergs teaterstad, vi får vandra ge- nom hans liv från Riddarholmen till Blå tornet vid Tegnérlunden. Här möter vi den politiske och stridbare författaren som stred med sin penna i två temavandringar om Strindbergs förhållande till arbetarrörelsen och om den “strindbergsfejd” som i grunden bidrog till att demokratisera Sverige. Slutligen tar hon oss med ut till skärgården och Kymendö som var central i Strindbergs liv och verk!

Med Stockholm som projektionsyta ger denna guidebok en unik möjlighet att förstå och få inblick i August Strindbergs författarskap och biografi. Men du får också läsanvisningar till de centrala verken som sätts i ett socialt och historiskt sammanhang. Här ges ingångar till de platser där August Strindberg levde och verkade. Därmed kan du på egen hand eller tillsammans med vänner upptäcka Stockholm så som Strindbergs såg den och skapa dig en bild av Stockholm för 100 år sedan. En stad som till många delar bytt skepnad, men med din fantasi och Anita Persson som ciceron blir den lätt att återskapa.

Nya unikt framtagna kartor till samtliga vandringar och foto- grafier gör allt för att underlätta dina promenader.

Författare: Anita Persson

Pris: 150 kr

Det omätbara – Åtta pjäser från tillväxtens tid

oscarson_300dpiVi lever i ett samhälle med en enda berättelse. Den yttrandefrihet som enligt de kulturpolitiska målen ska ligga till grund för kulturpolitiken håller på att förvandlas till en vara som kan köpas och dess egentliga värde är på väg att gå förlorat.I Det omätbara – åtta pjäser från tillväxtens tid samlar tankesmedjan Det Osynliga fyra dramatiker som ger sina kommentarer till denna tids tendens. I dessa åtta pjäser bli teatern vad den borde vara – en oas för de viktiga frågorna om vad det är att vara människa.

Redaktör: Stina Oscarsson

Pris: 150 kr

Nationalekonomi för vänstern – Teori för jämlikhet och välfärd

NFVKan nationalekonomisk teori användas för att argumentera för värden som jämlikhet och en ambitiös välfärd?I det offentliga samtalet presenteras ofta national­ekonomisk forskning på ett onyanserat sätt som kan ge intrycket att mindre statliga regleringar och mer privata lösningar är vetenskapens universalverktyg. Den här bil­ den gör dock inte nationalekonomin rättvisa. National­ekonomin är ett brett forskningsfält och långt ifrån så ideologiskt enkelspårig som många verkar tro. I själva verket kan den nationalekonomiska forskningen användas för att försvara såväl aktiv jämställdhetspolitik och små inkomstklyftor som en ambitiös offentlig sektor. Men hur ser dessa nationalekonomiska analyser ut?

I Nationalekonomi för vänstern får läsaren på ett intresse­ väckande sätt bekanta sig med nationalekonomins röda sida. Boken behandlar såväl nationalekonomins grundbe­grepp som modern ekonomisk forskning och går både att läsa av den som redan är bevandrad i nationalekonomisk teori och den som är ny inför ämnet.

Redaktör: Peter Gerlach

Pris: 150 kr inkl moms, porto tillkommer

Kallskänken

Omslag-kallskänkenhösten spegelblank mot mörk asfalt
jag rycker åt mig en brödback och
väntar ut stämpelklockan
i en timme har jag köket för mig själv
tänder kylarna, startar värmeriet,
drar igång stekbord och spisar
väcker köket från en stilla förväntan
slår igång fläktarna med full kraft

Kallskänken är en diktsamling som utspelar sig bland arbetande människor i ett kök. Huvudpersonen Kallskänkan jobbar på ett kafé i Göteborg och beskriver det hon ser omkring sig. Ett myller av människor och deras öden omger henne och boken blir förutom de enskilda dikterna till en slags kollektivroman, berättelsen om en kamp. Kallskänken blir ett nav för vänskap, passioner och drömmar. Men även för tankar om jämlikhet och att det borde vara på ett annat sätt.