En röst på SD är en röst på högern

katalys2.SD.300dpiSverigedemokraterna (SD) är ett främlingsfientligt parti med en hotfull svans, men SD är också ett högerparti. När SD profilerar sig är udden konsekvent riktad mot socialdemokratin. Trots att Alliansen styrt i snart åtta år väljer SD att rikta agget mot arbetarrörelsen. I riksdagen röstar SD med Alliansen i nio av tio fall när omröstningarna varit blockskiljande. I den konkreta politiken visar sig SD stå till höger.

SD försöker dock själva framställa sig som ett parti som står vid sidan av vänster- högerskalan. Ibland går också de politiska kommentatorerna på SD:s budskap. En orsak är att borgligheten i Sverige sedan två årtionden tillbaka är starkt förknippad med nyliberalismen. SD är ett uttryck för en annan höger – den auktoritära och konservativa – som vill ha en stark statsapparat för att upprätthålla de sociala hierarkierna.

Mats Wingborg kartlägger hur ett stöd till SD ger ett starkare parlamentariskt underlag för högerpolitik. En röst på Sverigedemokraterna är en röst på Reinfeldt.

Författare: Mats Wingborg

Pris: 72 kr

Björklundeffekten – svartmålningen som blev sann

BjörklundeffektenDen som googlar på ”Jan Björklund skyller på S” får över 80 000 träffar. En sådan sökning är inte särskilt vetenskaplig, men Björklund har gjort till vana att i alla lägen skylla på socialdemokratin.

Sten Svensson och Mats Wingborg har granskat Björklunds skolpolitik. De fann ett statsråd som propagerar för kunskap men inte alltid själv har
så väl på fötterna. En politiker som använde skolpolitiken för att göra karriär men som misstror professionen och expertisen. Björklund vet bäst själv. När skolan brakar samman fortsätter han längs sin egensnickrade väg med ständiga utspel om hårdare betygsregler och krav. Få politiker har lika kapitalt misslyckats med nästan allt de företagit sig – utan att få avgå.

I dag är den skolkris Björklund länge talat om ett faktum. Han är själv ansvarig för skolan sedan snart ett decennium medan resultaten faller och klyftorna växer. Ändå skyller Björklund på ”flumskolan”. Hans reformer har inte slagit igenom ännu. Om vi bara håller ut ett tag till ska det bli slut på flummet.

Frågan är om vi har tid att vänta?

Författare: Mats Wingborg och Sten Svensson

Pris: 72 kr

Slaget om den likvärdiga skolan – Om ökad ojämlikhet mellan olika skolor och elever i den svenska skolan

katalys.slaget.front.72dpiNågot är fel med den svenska skolan. Mer än var tionde elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Resultaten sjunker samtidigt som segregationen ökar mellan olika skolor och elever. Likvärdigheten har upphört. I denna antologi visas hur den likvärdiga svenska skolan på knappt 25 år förändrats i grunden och hur varje förändring lett till att olikheterna ökat. Den nya svenska skolan visade sig vara ett stort misslyckande. Vägen tillbaka till förbättrade resultat måste gå via reformer som ökar jämlikheten igen.

Slaget om den likvärdiga skolan görs som inprint på Kata Förlag

Pris: 100 kr