Nationalekonomi för vänstern – Teori för jämlikhet och välfärd

NFVKan nationalekonomisk teori användas för att argumentera för värden som jämlikhet och en ambitiös välfärd?I det offentliga samtalet presenteras ofta national­ekonomisk forskning på ett onyanserat sätt som kan ge intrycket att mindre statliga regleringar och mer privata lösningar är vetenskapens universalverktyg. Den här bil­ den gör dock inte nationalekonomin rättvisa. National­ekonomin är ett brett forskningsfält och långt ifrån så ideologiskt enkelspårig som många verkar tro. I själva verket kan den nationalekonomiska forskningen användas för att försvara såväl aktiv jämställdhetspolitik och små inkomstklyftor som en ambitiös offentlig sektor. Men hur ser dessa nationalekonomiska analyser ut?

I Nationalekonomi för vänstern får läsaren på ett intresse­ väckande sätt bekanta sig med nationalekonomins röda sida. Boken behandlar såväl nationalekonomins grundbe­grepp som modern ekonomisk forskning och går både att läsa av den som redan är bevandrad i nationalekonomisk teori och den som är ny inför ämnet.

Redaktör: Peter Gerlach

Pris: 150 kr inkl moms, porto tillkommer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>