Vandra med Strindberg – fem vandringar i Stockholm

Omslag Vandra med Strindberg kopiaI vandra med Strindberg tar Anita Persson dig med på det bästa ur sina tre decenniers vandringar i Strindbergs Stockholm. Vi får möta Strindbergs teaterstad, vi får vandra ge- nom hans liv från Riddarholmen till Blå tornet vid Tegnérlunden. Här möter vi den politiske och stridbare författaren som stred med sin penna i två temavandringar om Strindbergs förhållande till arbetarrörelsen och om den “strindbergsfejd” som i grunden bidrog till att demokratisera Sverige. Slutligen tar hon oss med ut till skärgården och Kymendö som var central i Strindbergs liv och verk!

Med Stockholm som projektionsyta ger denna guidebok en unik möjlighet att förstå och få inblick i August Strindbergs författarskap och biografi. Men du får också läsanvisningar till de centrala verken som sätts i ett socialt och historiskt sammanhang. Här ges ingångar till de platser där August Strindberg levde och verkade. Därmed kan du på egen hand eller tillsammans med vänner upptäcka Stockholm så som Strindbergs såg den och skapa dig en bild av Stockholm för 100 år sedan. En stad som till många delar bytt skepnad, men med din fantasi och Anita Persson som ciceron blir den lätt att återskapa.

Nya unikt framtagna kartor till samtliga vandringar och foto- grafier gör allt för att underlätta dina promenader.

Författare: Anita Persson

Pris: 150 kr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>