Slaget om den likvärdiga skolan – Om ökad ojämlikhet mellan olika skolor och elever i den svenska skolan

katalys.slaget.front.72dpiNågot är fel med den svenska skolan. Mer än var tionde elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Resultaten sjunker samtidigt som segregationen ökar mellan olika skolor och elever. Likvärdigheten har upphört. I denna antologi visas hur den likvärdiga svenska skolan på knappt 25 år förändrats i grunden och hur varje förändring lett till att olikheterna ökat. Den nya svenska skolan visade sig vara ett stort misslyckande. Vägen tillbaka till förbättrade resultat måste gå via reformer som ökar jämlikheten igen.

Slaget om den likvärdiga skolan görs som inprint på Kata Förlag

Pris: 100 kr

Comments are closed.