Ordens makt i politiken

Orden makt i politikenDe senaste åren har ordens makt ökat i betydelse, när partier blir PR-byråer och allt fokus riktas mot att vinna väljare. Ändå är den allmänna kunskapen om hur språket påverkar oss politiskt ganska liten. Samtidigt finns språkvetenskaplig politisk forskning som här får en tillämpning på svensk politik. Ordens makt i politiken handlar om hur valet av ord och bilder påverkar den politiska dagordningen och styr över vad vi ser och inte ser, och hur vi tänker på det som diskuteras i samhällsdebatten. Det politiska språket dissekeras genom exempel, särskilt från den borgerliga opinionsbildningens medvetna språkbruk, men också på hur den politiska vänstern använder språket mer eller mindre skickligt.
Här åskådliggörs ordens makt.

Sara Gunnerud visar på vilken kraft det finns i att använda språket medvetet i opinionsbildning och hur en progressiv rörelse skulle kunna använda denna kunskap för att stärka sina argument och vinna människors stöd i samhällsdebatten.

Slaget om den likvärdiga skolan görs som inprint på Kata Förlag

Författare: Sara Gunnerud

Pris: 125 kr

Jag vill beställa Ordens makt i politiken (125 kr, frakt tillkommer):
Antal exemplar:
Name:
Address: *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>