Beställning

Nedan kan du beställa Katas böcker. Du gör detta genom att fylla i formuläret längst ner på sidan. Vill du göra större beställningar hör du av dig till info@kataforlag.se – då kan vi också ofta ge rabatt.

Ultimatum

– Argument för en ny politik

Martin Klepke

UltimatumSvensk politik står inför ett ultimatum. Antingen fortsätter vi mot allt större klyftor i samhället, en konstant hög arbets- löshet och en alltmer urholkad välfärd.

Eller så bestämmer vi oss för en annan väg. Den här boken ger argument för en ny politik.

Pris: 69 kr inkl moms, porto tillkommer

 

 

 

                                                                                             

Slaget om  den likvärdiga  skolan

– Om ökad ojämlikhet mellan olika skolor och elever i den svenska skolan

katalys.slaget.front.72dpiNågot är fel med den svenska skolan. Mer än var tionde elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Resultaten sjunker samtidigt som segregationen ökar mellan olika skolor och elever. Likvärdigheten har upphört. I denna antologi visas hur den likvärdiga svenska skolan på knappt 25 år förändrats i grunden och hur varje förändring lett till att olikheterna ökat. Den nya svenska skolan visade sig vara ett stort misslyckande. Vägen tillbaka till förbättrade resultat måste gå via reformer som ökar jämlikheten igen.

Slaget om den likvärdiga skolan görs som inprint på Kata Förlag

Pris: 100 kr inkl moms, porto tillkommer

                                                                                              

Röda Fanor

– Strindbergs politiska
August Strindberg

Röda fanor OMSLAGDet är 100 år sedan Strindberg dog. Detta firas landet runt genom att spela hans pjäser och ge ut hans böcker. Vi på Kata vill lyfta upp den politiska Strindberg. Radikalen som gick till storms mot den korrupta överklassens Sverige. Som röjde väg för demokrati.

Pris: 69 kronor inkl moms, porto tillkommer

                                                                                              

Är det samma bok vi läst

– Om en långlivad bokcirkel
Redaktion: Bo Andér, Karin Löfdahl, Jan Ristarp, Lars Rydquist och Margareta Törngren.

OMSLAG ädsbvlEn läsecirkel som pågått sedan 1981. Ett gäng folkbildare, litteraturmänniskor och politiker som utreder litteraturen gemen- samt. I en rad texter undersöker de sina läsningar – tillsammans och som individer.

Pris: 69 kr inkl moms, porto tillkommer

 

                                                                                              

Vandra med Strindberg

– Fem vandringar i Stockholm
Anita Persson

Omslag Vandra med Strindberg kopiaI vandra med Strindberg tar Anita Persson dig med på det bästa ur sina tre decenniers vandringar i Strindbergs Stockholm. Vi får möta Strindbergs teaterstad, vi får vandra ge- nom hans liv från Riddarholmen till Blå tornet vid Tegnérlunden. Här möter vi den politiske och stridbare författaren som stred med sin penna i två temavandringar om Strindbergs förhållande till arbetarrörelsen och om den “strindbergsfejd” som i grunden bidrog till att demokratisera Sverige. Slutligen tar hon oss med ut till skärgården och Kymendö som var central i Strindbergs liv och verk!

Pris: 150 kr inkl moms, porto tillkommer

                                                                                              

Det omätbara

– Åtta pjäser från tillväxtens tid
Redaktör: Stina Oscarsson

oscarson_300dpiVi lever i ett samhälle med en enda berättelse. Den yttrandefrihet som enligt de kulturpolitiska målen ska ligga till grund för kulturpolitiken håller på att förvandlas till en vara som kan köpas och dess egentliga värde är på väg att gå förlorat.I Det omätbara – åtta pjäser från tillväxtens tid samlar tankesmedjan Det Osynliga fyra dramatiker som ger sina kommentarer till denna tids tendens. I dessa åtta pjäser bli teatern vad den borde vara – en oas för de viktiga frågorna om vad det är att vara människa.

Pris: 125 kr inkl moms, porto tillkommer.

                                                                                               

Nationalekonomi för vänstern

– Teori för jämlikhet och välfärd
Redaktör: Peter Gerlach

NFVKan nationalekonomisk teori användasför att argumentera för värden som jämlikhet och en ambitiös välfärd?I det offentliga samtalet presenteras ofta national­ekonomisk forskning på ett onyanserat sätt som kan ge intrycket att mindre statliga regleringar och mer privata lösningar är vetenskapens universalverktyg. Den här bil­ den gör dock inte nationalekonomin rättvisa. National­ekonomin är ett brett forskningsfält och långt ifrån så ideologiskt enkelspårig som många verkar tro. I själva verket kan den nationalekonomiska forskningen användas för att försvara såväl aktiv jämställdhetspolitik och små inkomstklyftor som en ambitiös offentlig sektor.

Pris: 100 kr inkl moms, porto tillkommer.

Vill du beställa fyller du i beställningsformuläret, porto tillkommer.

Dessa vill jag beställa: *
Namn
Address: *
Fakturadress (ifall annan än postadressen):