Ordens makt i politiken
En röst på SD är en röst på högern
Björklundeffekten – svartmålningen som blev sann
Slaget om  den likvärdiga  skolan – Om ökad ojämlikhet mellan olika skolor och elever i den svenska skolan